Comuna Buda se numără printre cele aproximativ 2700 de comune ale spațiului geografic românesc și 81 ale județului Buzău, cu o populație de 2970 de locuitori.
     Este situată în zona de curbură a Subcarpaților, pe cursul râului Râmnicu Sărat, la contactul dintre Subcarpații Buzăului cu cei ai Vrancei, în sudul depresiunii intracolinare Dumitrești – Buda.
     Comuna are o suprafață de 50 km pătrați, iar în aria sa geografică s-au creat și dezvoltat vetrele celor 8 sate: Buda, Mucești – Dănulești, Toropălești, Alexandru Odobescu, Dănulești, Spidele, Valea Largă, Fundu Budei.
      Fiind așezată într-o zona de contact dintre Țara Românească și Moldova, teritoriul comunei a fost străbătut de păstorii transhumanți ce coborau turmele de la munte spre Câmpia Dunării, astfel așezarea jucând un rol important în viața românească de la Carpați și Dunăre.
       În ceea ce privește activitatea școlară din comuna Buda, din lipsă de documente scrise, trecutul său, este greu de stabilit.

     Primele informații despre organizarea învățământului în satul Buda datează din anul 1828, când în comună funcționa o școală  de băieți cu 41 de elevi. Localul școlii a fost construit în perioada 1962-1970 cu zece săli de clasă, cancelarie, secretariat, atelier, bibliotecă.
      Apogeul este atins prin anii 1978-1989 când Școala Buda devine Școală Generală de 10 clase.

     După anul 1990 se revine la 8 clase, iar numărul elevilor este în continuă   scădere, ajungând în prezent la 306, iar al cadrelor didactice la 28.